Πόσο προσωπικό έχετε στο εργοστάσιό σας;

2020-07-07

Έχει περίπου διακόσια έως πεντακόσια άτομα.
  • QR